اماکن تفریحی

اماکن تفریحی

پارک کوهستان

جاده تفت

 پارک بزرگ شهر

بلوار مدرس

   

 

پارک غدیر

خیابان مطهری

 

   


پارک کسنویه

خیابان انقلاب- کوی کسنویه

 

بوستان ناجی

بلوار شهید دشتی


 

پارک آزادگان

صفائیه


 

پارک پهلوان یزدی

بلوار دانشگاه

 

 

پارک شادی

بلوار دانشجو
پارک باغملی

میدان آزادی
آدرس کوتاه :