امام جمعه يزد از فعاليتهاي شهرداري وشوراي اسلامي شهر يزد تقدير كرد

امام جمعه يزد از فعاليتهاي شهرداري وشوراي اسلامي شهر يزد تقدير كرد

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزدامام جمعه شهريزد درخطبه هاي نمازجمعه اين هفته با اشاره براهميت نقش نظارتي شوراها ضمن تقديراز فعاليت هاي شهرداري وشوراي اسلامي شهر خواستار حمايت هرچه بيشتر شوراها ازشهرداران منتخب خود شد.

 سيد علي اكبرميروكيلي شهرداريزدكه به مناسبت يكصدمين سالگرد تأسيس شهرداريهاي كشور پيش ازخطبه هاي نمازجمعه يزد سخن مي گفت؛ با اشاره به اينكه امسال يكصدمين سالگرد تاسيس شهرداري هاي كشور است تصريح كرد: درحال حاضر دركشور بالغ بر يكهزارو 18 شهرداري خدمتگزار مردم هستند كه درراستاي اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي كنند.

وي درخصوص تاريخچه شهرداريها گفت: شهرداري درسال 1286 ﻫ .ش بانام بلديه ظهوركردكه البته شهردار درآن زمان توسط وزارت داخله يا همان وزارت كشور فعلي انتخاب مي شد .

شهرداريزد با بيان فرازي از قرآن كريم كه، (اگر اهل قريه اي ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند بركت آسمان وزمين به روي آنان بازمي شود) موفقيت دركارشهرداري رابه بركت ايمان مردم وتوكل به خداونددانست.

ميروكيلي با تاكيد براينكه شهرداري درصدد شهروند مداري است خاطرنشان ساخت: شهرداري براي دستيابي به اين امرنيازمند پشتوانه مردم است .

شهردار يزدضمن بيان اينكه براساس قانون وقتي طرح جامع شهر به تصويب برسد شهرداري موظف است اطلاعات اين طرح رابه اطلاع عموم مردم برساند تصريح كرد: تصويب طرح جامع مانع بسياري از فرصت طلبي ها و سودجوييهامي شود.

وي خاطرنشان كرد:اجراي طرحهاي شهري تنها درقالب برنامه ريزي براي مردم نباشد بلكه برنامه ريزي با مردم باشد،به عبارت ديگر اگرمردم مشكلات خودرادرراستاي

طرحهايي كه درسطح شهر اجرا مي شود بيان كنندقطعاً آنان به عنوان ضمانت هاي اصلي اجرايي اين اهداف خواهند بود.

شهرداريزد يكي از برنامه هاي سال آتي شهرداري را ورود به محلات به ويژه مناطق محروم بافت تاريخي دانست.

ميروكيلي با اشاره به توسعه شهري و بهبود بخشيدن به خدماتي نظير   حمل و نقل ، اجتماعي ، تفريحي ، رفاهي و غيره خاطرنشان ساخت: ايجاد ونگهداري منابع طبيعي ومحيط زيست ، مديريت كاربري اراضي وتوسعه حمل و نقل ازجمله محورهاي توسعه شهري مي باشد.

وي خبرداد: قراردادي باعنوان  EPS با قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء جهت مطالعه، ساخت وساماندهي حمل و نقل ريلي با تأمين مالي منعقد گرديد كه اين همت وحمايت شهروندان را مي طلبد و اميد است درآستانه سفرپربركت مقام معظم رهبري اين قرارداد به نتيجه برسد.

شهرداريزد دراين مراسم خواستارهمكاري بيشترمردم با شوراي اسلامي شهرشد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.