آمار حریق و حوادث در هفته سوم مرداد ماه

آمار حریق و حوادث در هفته سوم مرداد ماه

حریق

32

حادثه

43

جمع

75

 
آدرس کوتاه :