افزایش تعداد تاکسی های بی سیم در شهر

افزایش تعداد تاکسی های بی سیم در شهر

محمد رضا سرمست يزدي مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهر یزددر گفتگویی از افزایش تعداد تاکسی بی سیم از 160 دستگاه به 350 دستگاه در سالجاری خبر داد .

وی همچنین خاطر نشان کرد تعویض تاکسیهای فرسوده که مدل ساخت آنها به قبل از سال 72 برمی گردد در دستور کار این سازمان قرار دارد به طوریکه تاکنون 68 دستگاه از آن نیز تعویض گردیده است .

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر یزد با اعلام خبر تجهیز خودروهای بازرسی سازمان به GpS ، پیگیری جذب بودجه به منظور نصب GpS برروی تاکسیهای شهری را نیز از دیگر برنامه های این سازمان در سالجاری دانست .

آدرس کوتاه :