افتتاح سومين دفتر كارگزاري تحت نظارت شهرداري يزد

افتتاح سومين دفتر كارگزاري تحت نظارت شهرداري يزد
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد سومين دفتر كارگزاري شهر يزد و اولين دفتر كارگزاري منطقه دو با شماره 21 در محل بلوار طالقاني ـ كوچه جنب آتش نشاني ـ روبروي آزمايشگاه مركزي با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر، شهردار، مديران و كارشناسان شهرداري يزد به بهرداري رسيد.
در مراسم افتتاح اين دفتر ميرحسيني از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد اظهار اميدواري كرد كه با افزايش دفاتر كارگزاري به جايي برسيم كه مناطق شهرداري خالي از ارباب رجوع شده وبه نظارت بر عملكرد دفاتر بپردازند.
 وي پيشنهاد داد در اين دفاتر بايد شرايطي فراهم شود كه شهروندان پس از مراجعه، وكالت بدهند و با انجام تمام كارهاي آنها فقط براي دريافت نتيجه دوباره مراجعه نمايند.
 ميرحسيني در خصوص نيروهاي موجود در اين دفاتر توصيه نمود كه بايد آموزش هاي لازم به پرسنل دفاتر كارگزاري داده شود.
 عضو شوراي اسلامي شهر همچنين بر يكنواختي و هماهنگي امور در بين همه دفاتر در كليه مناطق شهرداري تأكيد كرد.
 علاوه براين مدير منطقه دو شهرداري يزد نيز در اين مراسم با اشاره به اعلام آمادگي منطقه جهت همكاري با دفاتر، اظهار اميدواري نمود كه تبعات اين كار موجبات تكريم هرچه بيشتر ارباب رجوع را فراهم آورد.
در مراسم افتتاح سومين دفتر كارگزاري تحت نظارت شهرداري يزد همچنين از اعضاي كارگروه شهرسازي كه نقش اساسي در راه اندازي و هماهنگي دفاتر كارگزاري داشته اند با اهداء لوحي تقديرو تشكر به عمل آمد.
گفتني است به نقل از مهندس شفيعي دبير دفاتر كارگزاريها در آينده اي نزديك سه دفتر ديگر نيز در مناطق شهرداري يزد به بهره برداري مي رسد.
خاطر نشان می شود شهردار یزد هم در این مراسم در خصوص نحوه عملکرد دفاتر کارگزاری سخنانی ایراد نمود .
آدرس کوتاه :