آغاز واگذاري زمينهاي اجاره اي 99 ساله

آغاز واگذاري زمينهاي اجاره اي 99 ساله

شهردار يزد پيشنهاد داد كارگروهي تخصصي مسائل مربوط به زمين هاي مشترك شهرداري و مسكن و شهرسازي را پيگيري نمايد تا از اين طريق درآمد پايداري براي شهرداري ايجاد شود .

مهندس ميروكيلي كه در ديدار رئيس سازمان مسكن و شهرسازي با وي سخن مي گفت خاطر نشان كرد : شهرهايي كه داراي طرح تفضيلي و طرح جامع هستند تراكم پايه اي به نام عدل دارند كه به ازاي ارائه خدمات از تراكم عدل تا تراكم سقف ، عوارضي اخذ مي كنند . 

وي كه هدف از اين نشست را ارتباط قانوني در سايه همدلي و براي حل مشكلات شهري دانست : خواستار مشاركت سازمان مسكن و شهرسازي با شهرداري بر اساس ماده 24 قانون نوسازي و شهرسازي شد .

رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان يزد نيز اظهار داشت : مشاركت سازمان همراه با آورده نقدي نيست بلكه مي تواند زمين را به عنوان آورده بگذارد و با تعريف و ارائه چارچوبي به وزارتخانه مصوبات لازم را اخذ كند .

مهندس خواجه رضايي رئيس سازمان مسكن و شهرسازي نيز با سفارش بر همكاري همه جانبه با شهرداري بر اساس ساز و كارهاي قانوني بر اجراي فعاليتهاي شهرسازي در بعد گسترده تأكيد نمود . وي از واگذاري زمين هاي 99 ساله اجاره اي در يك ماه آينده خبر داد و از يزد به عنوان تنها استاني نام برد كه به دليل ارائه خدمات ،خواهان پرداخت 10 درصد سهم شهرداريها در اين مقوله بوده است .

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.