آغاز مرحله دوم ساماندهی تابلوهای شهری در يزد

آغاز مرحله دوم ساماندهی تابلوهای شهری در يزد

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با بیان این که حذف آلودگی و آشفتگی‌های بصری از درخواست‌های همیشگی مردم بوده است، از اجراي مرحله دوم طرح ساماندهی تابلوهاي شهری در يزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد، محمد صفدرپور رئیس سازمان در گفتگو با خبرنگار ایسنا- منطقه یزد، با بیان این که ادامه طرح ساماندهی تابلوهای شهری با جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز فضایی در حال انجام است، اظهار کرد: در مرحله اول اجرای این طرح بیش از چهارصد تابلوی دیوارکوب نصب شد و شستشوی بیش از یک هزار و 800  تابلوی پرچمی نیز انجام شد.

وی رنگ آمیزی یک هزار و 200 تابلوی پرچمی و مرمت شصت تابلو را از دیگر اقدامات انجام شده در مرحله اول طرح ساماندهی تابلوی های شهری دانست و افزود: مرحله دوم این طرح نیز با هدف رفع نازیبایی‌های بصری و نواقص شهری آغاز شده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد، گفت: در این مرحله ساماندهی تبلیغات شهری و حذف آلودگی های بصری در کنار جمع آوری تابلوهای غیرمجاز فضایی انجام می شود.

وی با اشاره به این که حذف آلودگی و آشفتگی های بصری از در خواست های همیشگی مردم بوده است، بیان کرد: این عملیات از آبان ماه سال گذشته آغاز شده و اکنون نیز ادامه دارد.

صفدرپور در پایان خاطرنشان کرد: در این طرح علاوه بر این که پرسنل سازمان با مراجعه حضوری به مغازه‌ها، شرکت‌ها و ادارات مختلف، صاحبان تابلوها را از شرایط قانونی نصب تابلو آگاه می‌کنند و در صورت غیرمجاز بودن تابلو‌ها مهلتي را جهت جمع‌آوری و ساماندهی آنها تعيين مي‌كند و پس از اتمام فرصت مقرر، اقدام به جمع‌آوری این تابلوها و عناصر زاید می‌کند.
 

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با بیان این که حذف آلودگی و آشفتگی‌های بصری از درخواست‌های همیشگی مردم بوده است، از اجراي مرحله دوم طرح ساماندهی تابلوهاي شهری در يزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد، محمد صفدرپور رئیس سازمان در گفتگو با خبرنگار ایسنا- منطقه یزد، با بیان این که ادامه طرح ساماندهی تابلوهای شهری با جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز فضایی در حال انجام است، اظهار کرد: در مرحله اول اجرای این طرح بیش از چهارصد تابلوی دیوارکوب نصب شد و شستشوی بیش از یک هزار و 800  تابلوی پرچمی نیز انجام شد.

وی رنگ آمیزی یک هزار و 200 تابلوی پرچمی و مرمت شصت تابلو را از دیگر اقدامات انجام شده در مرحله اول طرح ساماندهی تابلوی های شهری دانست و افزود: مرحله دوم این طرح نیز با هدف رفع نازیبایی‌های بصری و نواقص شهری آغاز شده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد، گفت: در این مرحله ساماندهی تبلیغات شهری و حذف آلودگی های بصری در کنار جمع آوری تابلوهای غیرمجاز فضایی انجام می شود.

وی با اشاره به این که حذف آلودگی و آشفتگی های بصری از در خواست های همیشگی مردم بوده است، بیان کرد: این عملیات از آبان ماه سال گذشته آغاز شده و اکنون نیز ادامه دارد.

صفدرپور در پایان خاطرنشان کرد: در این طرح علاوه بر این که پرسنل سازمان با مراجعه حضوری به مغازه‌ها، شرکت‌ها و ادارات مختلف، صاحبان تابلوها را از شرایط قانونی نصب تابلو آگاه می‌کنند و در صورت غیرمجاز بودن تابلو‌ها مهلتي را جهت جمع‌آوری و ساماندهی آنها تعيين مي‌كند و پس از اتمام فرصت مقرر، اقدام به جمع‌آوری این تابلوها و عناصر زاید می‌کند.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.