آغاز عملیات هرس زمستانه درختان در سطح شهر

آغاز عملیات هرس زمستانه درختان در سطح شهر


آغاز عملیات هرس زمستانه درختان در سطح شهر

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از آغاز عملیات هرس زمستانه درختان در سطح شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد – محمد صفدرپور گفت: عملیات هرس زمستانه به منظور فرم دهی، حذف شاخه های خشک وآفت زده و جوان سازی درختان در سطح شهر آغاز شد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد افزود: با توجه به شروع فصل مساعد جهت هرس درختان و به منظور زیبایی، جوان سازی و نیز جلوگیری از آفت زدگی، این عملیات به زراعی از ابتدای فصل زمستان شروع و تا نیمه اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت فصل زمستان جهت عملیات به زراعی در فضای سبز، اضافه کرد: علاوه برهرس درختان، برداشت خاک اضافی باغچه ها، کندوکوب وکوددهی درختان در برنامه کاری این سازمان قرار داشته که در دست اقدام می باشد.