آغاز عملیات ساماندهی بلوار فقیه خراسانی

آغاز عملیات ساماندهی بلوار فقیه خراسانی

از تاریخ سوم اردیبهشت ماه ادامه عملیات ساماندهی بلوار آیت ا... فقیه خراسانی آغاز شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری یزد از آغاز ادامه عملیات ساماندهی ورودی شمالی شهر یزد از تاریخ سوم اردیبهشت ماه خبر داد و خاطرنشان کرد با ارسال نامه به شرکتهای آب و فاضلاب ، مخابرات، گاز، توزیع برق، برق منطقه ای و مجری طرح فاضلاب شهری از آنها خواسته ایم به جهت جلوگیری از بروز حادثه ، کارشناسان و عوامل مطلع خود را برای حضور در محل و همکاری با پیمانکار پروژه اعزام دارند.

محمد رسول طهماسبی گفت: همچنین از شرکتهای مذکور درخواست شده، درخصوص وضعیت تأسیسات موجود و طرحهای احتمالی توسعه آتی نیز اعلام نظر نمایند.

 

آدرس کوتاه :