آغاز عملیات اجرایی آسفالت کوچه های منطقه سه

آغاز عملیات اجرایی آسفالت کوچه های منطقه سه

 عملیات اجرائی زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه سه ( بامداد ، کوثر، هلال احمر) با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال آغازشد.

 به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی خاکبرداری ، زیرسازی و آسفالت کوچه های با مداد، کوثر، هلال احمر در سطح منطقه سه آغاز شد.

خواجه منصوری مدیر منطقه سه  انجام عملیات اجرائی آسفالت کوچه های  فوق الذکر را ازمحل اعتبارات منطقه سه وصرف هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال اعلام نمود.

                                                  

 

آدرس کوتاه :