آغاز عملیات اجرائی پروژه امیر کبیر (گند م بار)

آغاز عملیات اجرائی پروژه امیر کبیر (گند م بار)

 عملیات تملک و اجرایی حد فاصل بلوار حضرت آیت الله خامنه ای به بلوار امیرکبیر که هزینه آن  25 میلیارد و 233 میلیون و 110 هزار ریال می باشد آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزدـ مهندس ابویی  گفت :   ادامه تملک و عملیات اجرائی پروژه  امیرکبیر (گندم بار) از محل اعتبارات شهرداری منطقه  دردستور کار قرار گرفت .

  رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه سه شهرداری یزدهدف از اجرای این طرح را فراهم نمودن تسهیلات لازم به منظور عبور ومرور شهروندان قاسم آباد به معابر اصلی  ذکر نمود و محدوده اجرای طرح را حدفاصل بلوار حضرت آیت ا... خامنه ای به بلوار امیرکبیر دانست.

شایان ذکراست هزینه تملک وآزادسازی فاز یک این پروژه که متراژ آن 6257/3 متر مربع  می باشد، 25 میلیارد و 233 میلیون و 110 هزار ریال است.

                                              

آدرس کوتاه :