آغاز عمليات آسفالت معابر منطقه سه شهرداري يزد و ساماندهي ميدان پليس

آغاز عمليات آسفالت معابر منطقه سه شهرداري يزد و ساماندهي ميدان پليس
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد وي اظهار داشت: عمليات جدول گذاري ، زيرسازي و آسفالت شبكه ها و معابر حد فاصل خيابان فضيلت به بلوار جانباز از محل اعتبارات زيرسازي و آسفالت منطقه و با هزينه اي در حدود يك ميليارد ريال به انجام مي رسد، در حالي كه عمليات ساماندهي، كفسازي و احياي فضاي سبز ميدان پليس واقع در انتهاي بلوار حميديا با مساحت 10 هزار متر مربع نيز با اعتباري بالغ بر 500 ميليون ريال آغاز شده است.
مهندس عظيمي زاده خاطرنشان كرد علاوه بر اين كار اجراي فضاي سبز جنب مسجد حضرت علي بن ابيطالب (ع) آزادشهر نيز با درخواست اهالي و اختصاص اعتباري بالغ بر 300 ميليون ريال در حال اجرا مي باشد.
آدرس کوتاه :