آغاز عمليات اجرائي ميدان تقاطع خيابان هاي سيدمحمدكاظم يزدي به شهيد شريف

آغاز عمليات اجرائي ميدان تقاطع خيابان هاي سيدمحمدكاظم يزدي به شهيد شريف
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد در راستاي اجراي طرح ميدان تقاطع خيابان سيد محمدكاظم يزدي به خيابان شهيد شريف (وكيل)، عمليات خاكبرداري آن آغاز شد.
اين ميدان كه در منطقه يك شهرداري يزد به اجرا درمي آيد با عرض 70متر وطول 190 متر دركل با مساحت 12 هزار و500 مترمربع احداث مي شود.
هزينه اجرايي عمليات عمراني اين ميدان در حدود چهار ميليارد و850 ميليون ريال برآورد شده است
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.