آغاز جابجائی ریل راه آهن میدان همافر

آغاز جابجائی ریل راه آهن میدان همافر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد در تقاطع غیر همسطح و در دست احداث میدان همافر با آغاز جابجایی و بارگذاری ریل راه آهن عملیات تکمیل این پروژه سرعت گرفت .

گفتنی است این مطلب در دیدار شهردار یزد با مهندس دهقان پور مدیر کل راه آهن استان یزد بیان شد .

شهردار یزد دراین دیدار ضمن تبریک انتصاب مهندس دهقان پور به سمت مدیر کل راه آهن استان یزد بر تعامل هرچه بیشتر باکلیه ادارات به ویژه اداره کل راه آهن استان در خصوص اجرای پروژه های مشترک تأکید نمود .

مهندس میروکیلی با اعلام آمادگی شهرداری برای احداث تقاطع های غیر همسطح با مشارکت 50 درصدی راه آهن بر ضرورت آغاز مطالعات از سوی دو طرف برای عملیاتی کردن آن سفارش کرد .

مهندس سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه سه شهرداری یزد نیز که شهردار را در این دیدار همراهی می کرد با مطرح نمودن درخواست اهالی کوی امام خمینی ( ره ) قاسم آباد مبنی بر نبود فضای سبز و پارک درون محله ای در این منطقه خواستار همکاری راه آهن در عقب نشینی از زمینهای مجاور ریل و ایجادفضای سبزشد .

مهندس دهقانپور هم با بیان اینکه محوطه مجاور ریل ها باید از حالت ضمختی بیرون بیاید به حریم قانونی 17 متری ریل اشاره کرد و بر ساماندهی مابقی زمین های همجوار ، تأکید نمود .

وی همچنین بر همکاری بیش از پیش بین شهرداری و راه آهن سفارش کرد .

گفتنی است در این دیدار معاون ادری و مالی ، مدیر عامل سازمان عمران ، مدیران مناطق و رئیس روابط عمومی شهرداری مهندس میر وکیلی را همراهی می کردند .

آدرس کوتاه :