آغاز اولين پروژه مصوب سفردوم رياست جمهوري به يزد از سوي شهرداري يزد

آغاز اولين پروژه مصوب سفردوم رياست جمهوري به يزد از سوي شهرداري يزد
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد باصرف هزينه اجرايي معادل شش ميليارد ريال درمسيرحدفاصل بلوار مدرس تابلوار علامه جعفري بلواري به طول 1765 متر وعرض 30متر درطول شش ماه احداث مي شود.
خاطرنشان مي شود احداث اين بلوار 30 ميليارد ريال هزينه آزادسازي دربرخواهد داشت.
همچنين درراستاي مصوبات سفردوم رياست محترم جمهوري 12 ميليارد ريال روكش آسفالت و18 ميليارد ريال زيرسازي وآسفالت، براي منطقه حسن آباد درنظر گرفته شده است كه بخشي از هزينه هاي آن از اعتبارات سفردوم رياست جمهوري پرداخت خواهد شد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.