اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر یزد

 
 
 
غلامعلي سفيد
 
رئیس شورا
 
 
 
سيدحسين آزادي
 
نائب رئیس شورا
 
 
الهه جورابي
 
منشی شورا
 
 
مهدي كاشفي زاده
 
منشی شورا
 
 
ونوس عامري
 
خزانه دار شورا
 
 
 
   محسن عباسي هرفته
 
سخنگوی شورا
 
 
محسن ابوترابی
 
عضو شورا
 
 
سپنتا نیکنـام
 
عضو شورا
 
 
سید محمدعلی پاکنزاد
 
عضو شورا
 
 
مرتضی شایق
 
عضو شورا
 
 
 
حمیـدرضا قمی
 
عضو شورا