اطلاعـيه

اطلاعـيه
اطلاعيـه
با فرا رسيدن تير ماه باز عطر شهادت فراگير شده و ياد و خاطره شهادت حضرت آيت ا... بهشتي و 72 تن از ياران با وفايش و همچنين شهيد محراب ديارمان حضرت آيت ا... صدوقي(ره) كه يازدهم تير ماه در مسجد ملا اسماعيل يزد در جايگاه نماز جمعه به فيض شهادت نائل آمد، احيا گرديده است.
اين شهيدان در زمان خود با حركت در مسير اسلام، امام و انقلاب عرصه را بر مخالفان به تنگ آورده به طوريكه به زعم منافقان، با از ميان برداشتن آنها، فضا براي فعاليت هاي ضد انقلاب فراهم مي شد اما زهي خيال باطل ، چون ايرانيان مسلمان در ادامه راه شهيدان و با حضور هرچه بيشتر در عرصه هاي انقلاب مشت محكمي بر دهان منافقان زده و خط بطلاني بر فرضيه آنها كشيدند.
در هر حال امروز نيز كه انقلاب اسلامي ايران حضور پرشور مردم و جوانان انقلابي را مي طلبد، با تأسي به سيره شهيدان شاهد، ما نيز بايد در صحنه باشيم و ضمن حمايت قاطع از آرمانهاي امام و شهدا نقشه هاي شوم بد خواهان انقلاب را نقش برآب سازيم.
در همين راستا پرسنل شهرداري و سازمانهاي وابسته با توجه به برگزاري مراسمي كه به ياد شهداي هفتم تير و شهيد محراب حضرت آيت ا... صدوقي (ره) در روز پنجشنبه مورخ 10/4/89 از ساعت 8 تا 10 صبح در محل مسجد روضه محمديه (حظيره) برپا مي شود حضور يافته و ضمن دعوت از مردم شهيد پرور يزد جهت شركت در اين مراسم از آرمانهاي اسلامي و انقلابي شهيدان كه با نثار خون خود مهر تأييد بر آن زده اند حمايت قاطع خواهيم نمود.
 
روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد
آدرس کوتاه :