اصلاح هندسي چهارراه دولت آباد

اصلاح هندسي چهارراه دولت آباد

با همكاري مغازه داران چهارراه دولت آباد، راستگردهاي بلوار دولت آباد به خيابان انقلاب و نواب صفوي اجراء شد. 

رئيس اداره فني و عمراني منطقه یک شهرداری یزد با بيان اين مطلب افزود اجراي اصلاح هندسي تقاطعات كه در اولويت سال جاري مي باشد بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه در بر دارد.

میر باقری خاطر نشان کرد: با توجه به رويكرد شوراي اسلامي شهر و  تاكيد شهردار، در سال جاري كليه تقاطعاتی كه نياز به اصلاح هندسي دارند، در اولين فرصت اجرا یی می شوند.

 

آدرس کوتاه :