اصلاح هندسي تقاطع شحنه به نام ميدان شورا

اصلاح هندسي تقاطع شحنه به نام ميدان شورا
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد به منظور كاهش حجم ترافيك عبوري و روان شدن آمد و شد در تقاطع شحنه،‌ عمليات اصلاح هندسي آن با برآورد هزينه اي درحدود 700 ميليون ريال آغازشد.
گفتني است اين اصلاح هندسي به شكلي خاص و به نام ميدان شورا در موقعيت حد فاصل خيابانهاي معلم، ‌شهيد رجائي،‌ شهيد مطهري و بلوارهاي دولت‌آباد و 22 بهمن به اجرا در مي آيد .
شايان ذكر است با فرا رسيدن ايام مهرماه و بازگشائي مدارس اجراي عمليات اين پروژه به صورت مرحله اي انجام مي شود تا در ترافيك عبوري وقفه ي كمتري ايجاد گردد .
همچنين در طول اجراي اين پروژه شهروندان تا حد امكان مسيرهاي تردد خود را به بلوارهاي شهيد پاكنژاد وخيابان انقلاب تغيير دهند تا شاهد ترافيك روان در اين مسير باشيم.
 
 
«  روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري يزد­»
آدرس کوتاه :