آسفالت 54 هزار متر مربع از معابر شهر يزد

آسفالت 54 هزار متر مربع از معابر شهر يزد
از ابتداي سالجاري تا كنون 30 هزار و 500 متر مربع آسفالت معابر، از سوي شهرداري يزد انجام شده است.
 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد از اول امسال تا كنون 18 هزار متر مربع آسفالت در منطقه يك شهرداري و 12 هزار و 500 متر مربع آسفالت در منطقه دو شهرداري از سوي معاونت عمراني و سازمان عمران شهرداري يزد انجام گرديده است.
خاطرنشان مي شود در ادامه اين روند، در منطقه دو 5500 متر مربع و در منطقه سه 18 هزار متر مربع از معابر آسفالت مي شود.
گفتني است در مجموع 54 هزار متر مربع آسفالت در سه منطقه انجام مي شود كه، در حدود پنج ميليارد و 100 ميليون ريال هزينه در بر دارد.
 
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :