استفاده از تجربيات 30ساله فرهنگيان بازنشسته در دستوركار مسئولين قرار گيرد

استفاده از تجربيات 30ساله فرهنگيان بازنشسته در دستوركار مسئولين قرار گيرد

يكصد و هشتاد و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضوراعضاي كانون بازنشستگي آموزش وپرورش برگزار و در خصوص مسائل و مشكلات بازنشستگان بحث و تبادل نظر شد.

به گفته سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد - در اين جلسه اميرحسين رادمنش رئيس كميسيون عمران وتوسعه شوراي اسلامي شهر يزد ضمن خيرمقدم به ميهمانان وتشكر از كانون بابت ارائه خدمات رفاهي و فرهنگي به بازنشستگان فرهنگي، خواستار بهره مندي مسئولين و مديران اجرايي از تجربيات بازنشستگان شد.

سپس احمد شهسواري رئيس هيات رئيسه كانون بازنشستگان آموزش و پرورش با اشاره به هفته معلم و ضمن ارائه گزارشي از قوانين و فعاليتهاي فرهنگي اقتصادي كانون ، آمادگي كانون را نسبت به همكاري و تعامل در زمينه آموزش شهروندي و فرهنگي با شوراي شهر و شهرداري اعلام نمود.

در ادامه ديگر اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ضمن خيرمقدم به ميهمانان ، نظرات و پيشنهادات خود را شامل نامگذاري يكي از پاركها به نام معلم، ايجاد فرهنگسراي معلم با محوريت بازنشستگي ، انعقاد تفاهم نامه با كانون ، همايش پياده روي و مشاركت با سازمان فرهنگي و غيره بيان نمودند.

در پايان مقرر شد مساعدتي در راستاي مراسم تجليل از پيشكسوتان فرهنگي صورت گيرد.

آدرس کوتاه :