از پروژه های عمرانی منطقه دو شهرداری

گزارش تصویری

اقدامات انجام شده در پارک هفت تیر ( نصب لوازم ورزشی، احداث آب نما، احداث نمازخانه)

زیرسازی و آسفالت در بعضی از مناطق منطقه

احداث کتابخانه و مسیر آن در پارک بزرگ شهرنصب لامپهای خورشیدی


 آدرس کوتاه :