از پارک وسایل نقلیه راهسازی در حاشیه میدان امام علی (ع) جلوگیری شود

از پارک وسایل نقلیه راهسازی در حاشیه میدان امام علی (ع) جلوگیری شود
 
مدیر منطقه سه شهرداری یزد با توجه به نازیبائیهای به وجود آمده در حاشیه میدان امام علی(ع) که در اثر پارک وسایل نقلیه راهسازی در آنجا به وجود آمده است، خواستار جابجایی آن شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد مهندس سید محمود کشفی پور با بیان اینکه پارک وسایط نقلیه راهسازی در حاشیه میدان امام علی(ع) موجب نازیبایی محل شده است و آلودگی های فراوانی دارد، خواستار جابجایی و هدایت آن به محلی دیگر شد.
مدیر منطقه سه شهرداری یزد همچنین تأکید نموده با مکان یابی مناسب و مداخله راهور ناجا و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری این انتقال انجام شود.
وی خاطرنشان کرده است چنانچه این کار عملی شود شهرداری منطقه سه آمادگی دارد قطعه زمین مورد نظر را به پارکینگ موقت برای ماشین های شخصی و موتورسیکلت تبدیل کند.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :