از سوي شهرداري يزد:فرصت پرداخت عوارض نوسازي املاك تاپايان خرداد ماه تمديد ش

از سوي شهرداري يزد:فرصت پرداخت عوارض نوسازي املاك تاپايان خرداد ماه تمديد ش
محمدرضا پيرنيا مدير اداره درآمدهاي عمومي شهرداري يزددرگفتگويي اعلام كرد: براساس مجوز شوراي اسلامي شهر مهلت پرداخت عوارض نوسازي املاك تاتاريخ 31/3/88 تمديد گرديد.
وي گفت:  باپرداخت عوارض نوسازي املاك درمهلت مقرر ، شهروندان از پرداخت جريمه دير كرد سالهاي 86 وماقبل آن معاف مي شوند.
 پيرنيا خاطرنشان كرد شهرونداني كه تاكنون قبوض ارسالي به دست آنها نرسيده است حداكثر تاپايان خرداد ماه مي توانند بامراجعه به مناطق مربوطه شهرداري نسبت به اخذ قبوض اصلاح شده وپرداخت آن اقدام نمايند.
مديردرآمدهاي عمومي شهرداري يزد تأكيد نمود مؤدياني كه نسبت به پرداخت جريمه دير كردمندرج درقبوض ارسال شده شهرداري اقدام نموده اند، مبلغ جريمه پرداختي به عنوان بستانكاري آنها درقبوض سال 88 منظور خواهد شد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.