آزاد سازی قسمتی از تقاطع خیابان معراج به بلوار آزدگان

آزاد سازی قسمتی از تقاطع خیابان معراج به بلوار آزدگان

به منظور تعریض گذر و کاهش بار ترافیک، منطقه سه شهرداری ، قسمتی از تقاطع خیابان معراج به بلوار آزادگان را آزاد سازی کرد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد ـ تملک، تخریب و آزادسازی قسمتی از تقاطع خیابان معراج به بلوار آزدگان (نبش خیابان کارتن سازی ) جهت تعریض گذر و اصلاح عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی خیابان مذکور در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه توسط شهرداری منطقه سه انجام شد.

 

آدرس کوتاه :