آزادسازي درپروژه چهارراه معلم

آزادسازي درپروژه چهارراه معلم
ساختمان اداره كل كار واموراجتماعي استان يزد كه در طرح تقاطع غيرهمسطح چهارراه معلم واقع شده است از سوي شهرداري يزد آزادسازي شد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.