آزادسازي جهت تسهيل دسترسي به مركز محله سرجمع

آزادسازي جهت تسهيل دسترسي به مركز محله سرجمع
مدير منطقه يك شهرداري يزد از اخذ موافقت اوقاف و مذاكره با صاحبان املاك در مسير اجراي گذر سرجمع خبر داد كه با تأمين اعتبار آن گذري به طول 270 متر و عرض 12 متر احداث مي گردد تا دسترسي به مركز محله تسهيل شود.
 
مهندس سيد ابوالفضل كشفي مدير منطقه يك شهرداري يزد گفت: به منظور دسترسي به مركز محله سرجمع و تسهيل رفت و آمد به حسينيه و مسجد محله، با صرف هزينه اي معادل 10 ميليارد ريال و پس از تأمين اعتبار لازم، طرح احياي بافت مذكور از قبيل تخريب، آزادسازي، زيرسازي ، نصب سنگ جدول، آسفالت و  حصار كشي به انجام مي رسد.
وي خاطرنشان كرد: در اين مسير گذري به عرض 12 متر و طول 270 متر به مرحله اجرا در مي آيد كه در حال حاضر جهت آزادسازي 13 ملكي كه در مسير قرار دارد علاوه بر مذاكره با مسئولان اداره اوقاف و جلب موافقت آنها، با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر و مسئولان شهرداري منطقه در مسجد محل و برگزاري نشست مردمي، موافقت صاحبان دو پلاك مسكوني و يك كارگاه بافندگي نيز جلب شده كه فقط آزادسازي سه پلاك مذكور در حدود يك ميليارد ريال هزينه در بر دارد.
 
 
 
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.