ادامه مطالعات ساماندهي وروديهاي شهر يزد در سالجاري

ادامه مطالعات ساماندهي وروديهاي شهر يزد در سالجاري

 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد در راستاي ساماندهي وروديهاي شهر به دنبال آغاز طرح مطالعاتي بلوار فقيه خراساني در سال گذشته كه به عنوان ورودي شمالي محسوب مي شود در سالجاري نيز مطالعات ساماندهي ترافيكي و سيماي شهري ورودي غربي (بلوارجانباز) با عقدقراردادي با مشاور شروع شده است .
همچنين شهرداري يزد با هدف ساماندهي ترافيكي و سيماي شهري شبكه ها ، قراردادي را با عنوان تهيه طرح ادامه بلوارهاي جهاد تا مدرس (پل دانه سا ) منعقد نموده كه بخشي از شهرداري حميديا ، حدفاصل بلوار شهيد بهشتي تا پل راه آهن را در بر مي گيرد .
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.