احداث پنج تقاطع ديگر درشهر يزد

احداث پنج تقاطع ديگر درشهر يزد
مهندس ميروكيلي شهردار يزد درنشست صميمانه بااصحاب رسانه ها خبر از احداث پنج تقاطع غيرهمسطح ديگر درسال آينده درشهر يزد داد وتقاطع هاي سه راه حكيميان، چهارراه فضاي سبز ورو گذر ميدان شهداي محراب درادامه خيابان آيت ا... كاشاني را از عمده اين تقاطع ها دانست.
وي با اشاره براجراي شبكه هاي ارتباطي شهر وزيرساختهاي تأسيساتي مثل آب وگاز ومخابرات و... كه بعنوان شاكله هاي اصلي شهر به حساب مي آيند برمتمركز نمودن تلاشهاي شهرداري برانجام كارهاي اساسي وزيربنائي تأكيد نمود.
شهردار يزد دراين نشست بااستقبال از ثبت جهاني بافت تاريخي يزد به عنوان قديمي ترين بافت خشتي جهان افزايش بازديد وتخصيص وام هاي دوره اي رادرقبال افزوده شدن يك ناظر جهاني از مزيت هاي اين طرح عنوان نمود.
مهندس ميروكيلي همچنين ارائه خدمات وجمع آوري زباله دربافت قديم راشامل هزينه بالايي دانست كه ناچار بايد به صورت دستي انجام شود.
وي اضافه كرد چون شهرداري عامل اصلي خدمات رساني دربافت است درسالجاري بودجه بافت با 10 برابر افزايش پيشنهاد شده كه با چهار برابر افزايش به تصويب رسيده است.
شهردار يزد دراين نشست بااشاره به پايين بودن نرخ جريمه هاي كميسيون ماده 100 كه كمتر درآن رأي به تخريب داده مي شود اظهار اميدواري كرد باافزايش جريمه ها تاپايان سال ديگر نيازي به پليس ساختمان نباشد وكمتر كسي مرتكب تخلف ساختماني شود.
شهردار منتخب سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد بابيان اينكه موتور سوار ان بيشترين ناهنجاري ترافيكي رادرسطح شهر به وجود مي آورند با استقبال از حمل ونقل عمومي ، مردم رابه استفاده از آن سفارش كرد.
مهندس ميروكيلي ازخبرنگاران خواست وبه عنوان برادر ديني به آنها تكليف كرد كه اگر درجايي ديديد شهرداري از هدف وياتدبير اعلام شده دور مانده يادآوري كنيد.
وي انتخاب پيمانكاران پروژه هاي مشاركتي شهرداري رابرابر قوانين مقررات دانست وپيمانكاري رامناسب خواند كه علاوه برارائه قيمت معقول توانمند باشد.
شهردار يزد همچنين دراين نشست از عملكرد شهرداري درزمينه هاي اتوماسيون هاي سيستم جامع شهرسازي واداري ومالي ، عملكرد ترافيكي وآسفالت معابرنيزتوضيحاتي ارائه نمود.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.