احداث میدان درانتهای بلوار آزادگان

احداث میدان درانتهای بلوار آزادگان
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد مهندس سیدابوالفضل کشفی بااعلام این خبرجمع آوری آسفالت قدیمی درحدود 21هزار مترمربع ، نصب سنگ جدول به متراژ 850متر ، احداث آبنما به مساحت 250 مترمربع ، زیرسازی وآسفالت به مساحت 6850 مترمربع وپخش خاک زراعتی درباغچه ها از جمله فعالیتهای انجام شده دراين ميدان عنوان کرد .
وی همچنین خاطرنشان نمود عملیات اجرایی میدان چهارم آزادشهر باصرف هزینه ای بالغ بر 450میلیون ریال به اتمام رسیده است.
مدیر منطقه سه شهرداری اظهار داشت : به منظور تعریض ابتدای خیابان آیت ا.. کاشانی ازمیدان ابوذربه عرض 30/8 متر درامتداد ساختمان نيروي انتظامي عقب نشینی صورت گرفته که حصار کشی آن به طول270متروارتفاع 3 متر درحال انجام است وتاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مهندس سیدابوالفضل کشفی گفت: اجرای پیاده روسازی اطراف پارک آزادگان نیز از دیگر پروژه های دردست اقدام منطقه سه شهرداری می باشد که درطول 500 متر وعرض 5/7 متر انجام می شود و400 میلیون ریال هزینه دربرخواهد داشت.
وي همچنین از پروژه های میدان امام علی (ع) ، تبادل میدانهای حضرت ابوالفضل (ع) وهمافر وتبادل بلوارهای پروفسورحسابی ودانشجو به عنوان پروژه های مؤثر درروانسازی ترافیک ورودی شهر نام برد که دردست احداث می باشد.
آدرس کوتاه :