احداث بلوار شهدای امیرآباد

احداث بلوار شهدای امیرآباد 

 

 

 

گره ای که با همت منطقه یک شهرداری باز شد.

 

بلوار شهدای امیرآباد به طول 400 متر و عرض 30 متر حدفاصل خیابان انقلاب تا چهارراه شورا در منطقه یک شهرداری یزد قرار دارد.

آزادسازی و تملک املاک در مسیر یکی از دشواری های این پروژه بود که به سرانجام رسید.