احداث اولين ايستگاه آتش نشاني بانوان دريزد

احداث اولين ايستگاه آتش نشاني بانوان دريزد
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد عمليات احداث ايستگاه شماره 9 آتش نشاني سيلو واقع در بلوار پروفسور حسابي درزميني به مساحت 1600 متر مربع آغاز گرديد.
گفتني است اين ايستگاه بازيربنايي درحدود 1146 متر مربع در دوساختمان مجزا جهت خدمت رساني آتش نشانان مرد وهمچنين زن با هزينه اي درحدود پنج ميليارد و600 ميليون ريال احداث مي شود.
خاطر نشان مي گردد 480 مترمربع ازاين ساختمان كه درسه طبقه ساخته مي شود مخصوص ارائه خدمات توسط بانوان آتش نشان   مي باشد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.