اجرای رأی کمیسیون ماده100 توسط عوامل اجرائیات ناحیه تاریخی

اجرای رأی کمیسیون ماده100 توسط عوامل اجرائیات ناحیه تاریخی

عوامل اجرائیات ناحیه تاریخی  شهرداری یزد با همکاری نیروی انتظامی طبق رأی کمیسیون ماده100 قانون شهرداری،حکم تخریب و قلع و قمع را اجرا نمودند.
به گزارش روابط عمومی ناحیه تاریخی شهرداری یزد و به نقل از رئیس اجرائیات، با همکاری اداره اجرائیات شهرداری مرکز و نیروی انتظامی در تاریخ پنجم مرداد، ساختمانی واقع در بلوار بسیج، محله لرد آسیاب که باعث مزاحمت برای اهالی و مخل امنیت در ناحیه شده بود، طبق رأی کمیسیون ماده100 قانون شهرداری، نسبت به تخریب و قلع و قمع آن اقدام شد.

این اقدام رضایت اهالی و ساکنین محله را در پی داشت که مدیر ناحیه تاریخی از زحمات واحد اجرائیات و نیروی انتظامی تشکر و قدردانی نمود.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.