اجرای حکم تخریب یک واحد تجاری مسکونی در بلوار شهید موحدین

اجرای حکم تخریب یک واحد تجاری مسکونی در بلوار شهید موحدین


اجرای حکم تخریب یک واحد تجاری مسکونی در بلوار شهید موحدین

سرپرست منطقه چهار شهرداری یزد از اجرای حکم تخریب ساخت و ساز غیر مجاز یک واحد تجاری مسکونی در بلوار شهید موحدین خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - رضا الهیاری از اجرای حکم تخریب با توجه به ساخت و ساز غیر مجاز یک واحد تجاری مسکونی در بلوار شهید موحدین خبر داد و گفت: با توجه به اخطارهای متعدد به مالک، متاسفانه اقدامی از طرف مالک صورت نگرفته و اجرائیات منطقه نسبت به تخریب این ساخت و ساز اقدام نموده است.

سرپرست منطقه چهار شهرداری یزد گفت: اجرای این حکم با حضور عوامل اجرای احکام منطقه چهار، گشت ساختمان منطقه و پس از طی مراحل قانونی و تایید آرای تبصره یک کمیسیون ماده صد با هماهنگی و دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی به مرحله اجرا درآمد.

وی هدف از اجرای این احکام در خصوص ساختمان های غیر مجاز را احقاق حقوق شهروندان عنوان کرد و افزود: جهت احقاق حق سایر شهروندان، اخطارهایی به مالکین ساخت و سازهای غیرمجازداده شده و این اقدام نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

الهیاری با باین اینکه اینگونه اقدامات در سطح منطقه از نقاط قوت مدیریت خدمات شهری است که خوشبختانه رضایت شهروندان را در پی داشته است، تصریح کرد: شهروندان یزدی قبل از خرید هرگونه ملک یا ساختمان و قبل از آغاز هرگونه عملیات عمرانی با مراجعه به مناطق پنج گانه شهرداری استعلامات لازم را به عمل آورند.