اجرای آبنمای هارمونیک پارک آزادگان

اجرای آبنمای هارمونیک پارک آزادگان

 آبنمای هارمونیک پارک آزادگان باهزینه ای بالغ بر 900 میلیون ریال اجرا وبه بهره برداری رسید.

مدیر عامل سازمان پارکها وفضا ی سبز شهرداری یزد درگفتگویی اظهار داشت: با صرف هزینه ای بالغ بر 900 میلیون ریال  آبنمای هارمونیک پارک آزادگان به اجرا درآمد.

محمد صفدرپورگفت:  این مجموعه از 90چراغ LED تشکیل شده  که دارای طرح ویژه ای می باشد وهرنازل آن به صورت مجزا کنترل می شود .

وی تصریح کرد: این آبنما دارای قابلیت برنامه ریزی بالایی بوده وجلوه های زیبای بصری همراه با پرتاب آب را ایجاد می کند.

 

 

 

آدرس کوتاه :