اتمام مرحله اول عرشه تقاطع غیرهمسطح حکیمیان

اتمام مرحله اول عرشه تقاطع غیرهمسطح حکیمیان


اتمام مرحله اول عرشه تقاطع غیرهمسطح حکیمیان
 
اولین مرحله از پنج مرحله اجرای عرشه تقاطع غیرهمسطح حکیمیان با طول 40 متر به انجام رسید.
معاون فنی و عمرانی شهرداری یزد گفت: بتن ریزی اولین بخش از عرشه تقاطع غیرهمسطح حکیمیان به طول تقریبی 40 متر به مرحله اجرا در آمد. در این مرحله 110 تن میلگرد استفاده و 850 متر مکعب بتن ریزی شده است.
مهندس محمد رسول طهماسبی خاطرنشان کرد: عرشه زیرگذر حکیمیان در حالت کلی نزدیک به 260 متر طول دارد و طی پنج مرحله با آرماتورگذاری و بتن ریزی، تکمیل می شود.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد