اتصال شهرداري يزد به شبكه دولت

اتصال شهرداري يزد به شبكه دولت

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزد از اين پس به منظور تسهيل در ارائه خدمات ، افزايش كارآيي و استفاده بهينه از زمان و از طريق شبكه دولت ، شهرداري يزد   انتقال اطلاعات و مراوده بين ارگانهاي دولتي را دركوتاهترين زمان و با كمترين هزينه انجام مي دهد .
       گفتني است شبكه دولت اداره ها ، سازمانها و ارگانهاي دولتي را به يگديگر وصل مي كند به طوريكه ديگر نياز به حمل نامه از اداره اي به اداره ديگر نيست .

آدرس کوتاه :