ابتكار شهرداري يزد در كاهش هزينه آسفالت معابر

ابتكار شهرداري يزد در كاهش هزينه آسفالت معابر

 

با تراشيدن آسفالت فرسوده و استفاده مجدد از آن در روسازی معابر و خيابانها، طي ابداع يك روش ابتكاري در معاونت فني و عمراني شهرداري يزد ، علاوه بر صرفه جويي در مصرف آسفالت ، هزينه ها نيز به مقدار قابل توجهي كاهش می یابد.
 
معاون فني و عمراني شهرداري يزد از ابداع روش ابتكاري اصلاح آسفالت معابر و خيابانها خبر داد و در همين رابطه بازيافت آسفالت موجود و استفاده مجدد مصالح بازیافتی در اصلاح روسازی همان معبر، حذف هزينه حمل و نقل ناشي از انتقال آسفالت هاي تخريب شده ، حفظ محيط زيست ، ايجاد سطوح صاف و هموار و كاستن نهايي هزينه آسفالت را از نتايج آن معرفي كرد .
مهندس احمد زرگرباشي اظهار داشت : در اين روش سطوح كلي آسفالت فرسوده تراشيده مي شود و پس از اصلاح دانه بندي و رساندن مجدد آسفالتهاي تراشيده شده به كيفيت اساس قيري و پخش و كوبيدن دوباره ، روكش آسفالتي به ضخامت حداقل پنج سانتي متر برروي آن قرار مي گيرد .
وي در خصوص علت كاهش كيفيت آسفالت معابر گفت : تردد خودروهاي سبك و سنگين در سطح آسفالت و تداوم بارگذاري و باربرداري در اين نوع سازه ها موجب فرسوده شدن روسازيها گرديده و به مرور زمان از توان تحمل آسفالت  كاسته مي شود كه به دنبال آن ترك هاي طولي و عرضي ايجاد شده و در توسعه آنها، ترك هاي پوست سوسماري به دلیل خرابی لایه های زیرین در سطوح آسفالت پديد مي آيد .
معاون فني و عمراني شهرداري يزد ادامه داد : علاوه بر اين، عدم كيفيت مناسب قير ، آب و هوا و حفاريهاي گسترده در سطح شهر از دلايل ديگر كاهش كيفيت آسفالت معابر مي باشد .
مهندس احمد زرگرباشي لزوم حذف ترك هاي پوست سوسماري و زيرسازي مجدد در این نوع خرابیها که مستلزم هزينه هاي گزاف و عدم اجراي متناسب به علت محدود بودن فضاي كار مي باشد را ازعمده دلايل تمركز بر روي این روش برای اصلاح خرابیها و استفاده مجدد از آسفالت دانست .
 
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.