نمایش 1 - 6 از 4,542 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 757
نمایش 1 - 6 از 735 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 123
 • معاونت مالی و اقتصادی
 • معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
 • معاونت خدمات شهری
 • معاونت شهرسازی و معماری
 • معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری
 • منطقه یک شهرداری
 • منطقه دو شهرداری
 • منطقه سه شهرداری
 • منطقه چهار شهرداری
 • منطقه بافت تاریخی شهرداری
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
 • سازمان آرامستانها
 • سازمان فاوا
 • سازمان عمران و بارآفرینی فضاهای شهری
 • سازمان مدیریت پسماند
 • سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
 • سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
 • سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی
 • سازمان حمل و نقل بار و مسافر
 • سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
 • مزایدات، مناقصات
 • شورای اسلامی شهر یـزد
 • ستاد مبشر غدیر
 • آئین نـامه حضـور و غیـاب
 • دفاتر کارگزاری
 • مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به شهرداری (...
 • ضوابط و مقررات اجرای طرح جامع شهر یزد
 • دستاورد چهارم
 • عملکرد سه ماهه اول94
 • عملکردسازمانها سال۸۷
 • عملکرد سال۸۷-(۲)
 • عملکرد سال۸۷-(۱)
 • خدمات ۳۳ساله شهرداری