ردیف پست سازمانی نام و نام خانوادگی تلفن داخلی
1 سرپرست معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل شهري رسول طهماسبی 03533133401
2 مسئول دفتر روح الله شفیع 3400
3 رسيدگي به پيمانها ابراهيمي 3402
4 مجوز حفاريها منطقه 2 ابراهيمي مباركه 3403
5 كارشناس كنترل ترافيك احمدنيري 3404
6 مانیتورینگ اسدالله پوريزدي 3405
7 خط كشي خيابان و كنترل ترافيك اسماعيل زاده 3406
8 كارشناس امور حمل و نقل باغ عليشاهي 3407
9 نظارت تأسیسات مکانیکی باغي پور 3408
10 کارشناس شاکری 3409
11 نظارت تأسیسات برقی پهلواني 3410
12 مسئول اكيپ نقشه برداري حسيني 3411
13 مسئول دفتر امور ترافیک حميدي 3412
14 نظارت تأسیسات مکانیکی رحيميان 3413
15 مجوز حفاريها منطقه 3 شایق 3414
16 مرکز کنترل ترافیک كارگر بيده 3415
17 پروژه هاي عمراني موحد 3416
18 كارشناس روابط عمومی معاونت میلاد دهقان 3417
19 امور طراحي ترافيكي و معابر غالبی 3418
20 كارشناس دبيرخانه مناسب سازي شهري طاهري نژاد 3419
21 رسيدگي به پيمانها عبدي نسب 3420
22 مدير بهسازي، تعمير و نگهداري علمدار 3421
23 کارشناس عمران كمالي زاد 3422
24 مدير مهندسي و ايمني ترافيك حمید دهقان 3423
25 مسئول پارك ترافيك معماريان 3424
26 ناظر تأسیسات برقی ملك زاده 3425
27 کارشناس ترافیک مهرزاده ابرقوئي 3426
28 مدير فني و عمراني محمد علمدار 3427
29 کارشناس ترافیک واعظ 3428