• شنبه، ۲ تیر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

فایل صوتی - حمید رضا رحیم دل رئیس سازمان مدیریت پسماند و علی محمد مرتضائی مدیر اداره درآمد های عمومی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 23 اسفند 96

فایل صوتی - حمید رضا رحیم دل رئیس سازمان مدیریت پسماند و علی محمد مرتضائی مدیر اداره درآمد های عمومی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 23 اسفند 96