• چهارشنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

دیدرا سفیر هند با شهردار یزد در محل شهرداری مرکزی یزد -در این دیدار بر توسعه گردشگری و ارتباطات بیشتر شهروندان یزدی و مردم هندوستان تأکید شد.