• چهارشنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

حضور سرمایه گذارانی از کشور کره در شهرداری یزد