• دوشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

علی محمد مرتضایی - مدیر اداره درآمدهای عمومی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 9 دی ماه 96

علی محمد مرتضایی - مدیر اداره درآمدهای عمومی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 9 دی ماه 96