• چهارشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

ابوالقاسم ابوالحسنی ـ رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 13 دی ماه 96

ابوالقاسم ابوالحسنی ـ رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 13 دی ماه 96

آدرس کوتاه :