گزارش تصویری
 
   
 
گزارش تصویـری
 
   
 
شهرداری الکترونیک
نقشه شهريزد بر روي پورتال شهرداري يزدسامانه پاسخگويي137شهرداري يزد
عوارض نوسازي بر روي پورتال شهرداري يزدعوارض خودروبر روي پورتال شهرداري يزد
كارتابل تحت وب بر روي پورتال شهرداري يزدكاوشگراملاك بر روي پورتال شهرداري يزد
سامانه جستجوي متوفيات(پورتال شهرداري يزد)بليط الكترونيكي (پورتال شهرداري يزد)
 
   
 
عمومـي                                                                  
 
   
 
 
خدمـات الکترونیـکی شهـر                                                                    شهرداري يزد