اماکن تاریخی شهر یزد

ردیف

نام  بنا

آدرس

 

 

 

1

 

 

مسجدجامع کبیر یزد

خ امام خمینی(ره)

مقابل برج ساعت مسجدجامع

انتهای خیابان مسجد جامع

درقرن 6.ق به دستورگردشاسب ازنوادگان علاءالدوله کالنجار، ساخته شده وبنای اصلی مسجدکنونی از آثار «سیدرکن الدین محمدقاضی» است.هنر معماری بی نظیر ایرانی درگچ کاری ، شبستان، صحن و مناره های برافراشته آن جلوه گر است.


 

 

2

 

بقعه سیدرکن الدین یزد

خ امام خمینی (ره)

 انتهای خیابان مسجدجامع

سیدرکن الدین محمدقاضی عارف ودانشمند قرن هشتم ق. مددرسه «رکنیّه »رابنا کرددرکتب تاریخ یزد، ازاین مدرسه وقسمت های محتلف آن مانند رصدخانه، دارالکتب و... یادشده است.


 

 

 

3

 

مجموعه امیرچقماق یزد

 

میدان شهـــداء

امیرجلال الدین چقماق شامی دردوره تیموریان، ازطرف شاهرخ به حکومت یزد منصوب گردید وباکمک همسرش دراین مکان میدان گاهی ، خانقاه، مسجد و... ، ازهمه مهمتر مسجدامیرچقماق (مسجدجامع نو) رابنا نهاد.

 

4

 

 

مسجدحظیره یزد

 

خیابان امام خمینی (ره)

بنای اولیه حظیره یاروضه محمدیه درسال 843ق. ازاموال «حاج شمس الدین میبدی» ساخته شده است که جز سنگ مرمر محراب، سایر قسمت های بنا نسبتاً نوساز است.آرامگاه سومین شهید محراب آیت ا... صدوقی (ره)  دراین مکان است.

 

5

 

مسجدملااسماعیل یزد

 

خیابان قیام

این بنا درسال 1222ق. به دستور«آخوندملااسماعیل عقدایی» درعهد سلطنت فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است. پس از پیروزی انقلاب این مسجد بعنوان میعادگاه نماز جمعه درنظر گرفته شده است.

6

شاهزاده فاضل یزد

خیابان امام خمینی (ره)

این زیارتگاه رامقبره یکی از فرزندان امام موسی کاظم دانسته اند.

 

7

 

مسجد چهل محراب یزد

خ سیدگلسرخ

 محله کوشک نو

یکی از مساجد تاریخی یزد است که علت انتصاب نام چهل محراب برای این مسجد، وجود چهل عدد سنگ محراب دربنا بوده که اکنون، متأسفانه تنها سه عدد از کاشی های مذکور باقی مانده است.


 

 

 

8

 

امامزاده جعفر(ع) یزد

 

بلوار امامزاده جعفر (ع)

این محل، مرقد امامزاده محمدبن غلی بن عبیدا... بن احمد بن العریضی بن جعفر صادق(ع) است که به مناسبت کنیه اش «ابوجعفر» به این اسم نامیده می شود.

 

9

 

باغ دولت آباد یزد

 

انتهای خیابان شهیدرجائی

 نرسیده به راهنمایی ورانندگی

محمدتقی خان مشهوربه خان بزرگ که سلسه خان های یزد درزمان زندیه بودابتدا، قناتی بانام دولت آباد به وجود آورد وپس از آن، عمارت «باغ دولت آباد» رادرامتداد آن احداث کرد.این ساختمان، محل اقامت این حاکم مقتدر نیز بود.

 

10

 

مسجد مصلّی عتیق یزد

 

بلوار امامزاده جعفر(ع)

این مسجد درسال 725 ق. توسط«سیدرکن الدین محمد قاضی» احداث شده است، که متشکل از شبستان وگرمخانه و... ،محراب وزیرگنبد نیز باکاشی های شش ضلعی فیروزه ای تزئین شده است.

 


 

 

11

 

مجموعه خان شهر یزد

خ قیام

میدان خان

این مجموعه یکی از آثارمجمدتقی خان بافقی است.میدان خان بامغازه های اطراف خودراهی به بازار قیصریه ، بازار مسجدملااسماعیل دارد.که این مجموعه شامل خمام ومدرسه وبازار دارد.

 

12

 

آتشکده شهر یزد

(آتش ورهرام)

 

خ کاشانی

بنای فعلی باهمّت وکمک مالی زرتشتیان یزد وپارسیان هندوستان احداث گردیده است.ساختمان آتشکده بامعماری زیبای برگرفته ازهنر معماری هخامنشیان دروسط حیاطی بزرگ سرسبز وبربلندی قرارگرفته وبرپیشانی عمارت نقش«فروهر» جلوه گراست.


 

 

13

 

 

آب انبار رستم گیو در یزد

 

بلوار بسیج

ازنمونه کارهای هنری ومعماری درزمینه آب انبارسازی،آب انباررستم گیو واقع درحمله زرتشتیان یزد است.


 

14

آب انبار شش بادگیری

خ دهم فروردین

خواجه خضر

این بنا دارای دوورودی درشمال وجنوب محزن است ومخزن آب انبار گنبد تخم مرغی شکل دارد.این آب انبار 55 پله دارد.

15

برج وباروی قدیم یزد

انتهای خ سیدگلسرخ

درگذشته شهرها برای درامان ماندن از هجوم غارتگران ودشمنان،مجهز به حصار وبرج وخندق ودروازه قلعه می شدند.

 
 

 

16

خانه محمودی شهر یزد

خ سیدگلسرخ

محله فهادان

این خانه بخشی از مجموعه بزرگی ازخانه های متصل به هم مجموعه عرب ها است که دربافت قدیم شهرستان یزد قراردارد.تزئینات خانه شامل سردرهای گچ بری، آئینه کاری و... است.

 

17

خانه لاری ها در شهر یزد

خ سیدگلسرخ

محله فهادان

این بنا بارعایت تمام موازین مردمی وشرعی با آجروریگ وگچ وساروج ساخته شده وتزئینات به کار رفته درسقف آن، زیبائی واصالت خاصی دارد.

18

مدرسه ضیائیه

(زندان اسکندر) در شهر یزد

انتهای خ سیدگلسرخ

محله فهادان

درسال 631ق. آن رابنیان نهاد وبنای آن درسال 75ق.توسط پسرانش به اتمام رسید.شبستان مدرسه دارای محراب است.درافسانه ها آمده که اسکندر پس از ورود به ایران دریزد قدیم(کثه) قلعه ای برای زندانیان وبازماندگان دولتی ساخت.

19

کارخانه اقبال شهر یزد

خ شهید مطهری

نخستین جلوه صنعت ریسندگی وبافندگی جدید دریزد «کارخانه اقبال » است که درسال 1312 ش.راه اندازی شده است.