• Sun, 24 Jun 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

شهردار یزد در روز جهانی دوچرخه سواری:

شهردار یزد در روز جهانی دوچرخه سواری:

با توجه به ترافیک زیاد در شهرهای ایران نیاز هست که دوچرخه سواری به عنوان فرهنگ اصلی در شهرها نهادینه شود.

 

فایل اصلی مصاحبه تصویری را از اینجا دریافت نمایید.