• Sun, 24 Jun 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

حضور دکتر جمالی نژاد در مسجد صاحب الزمان خیرآباد واقع در منطقه چهار شهرداری یزد

حضور دکتر جمالی نژاد در مسجد صاحب الزمان خیرآباد واقع در منطقه چهار شهرداری یزد

شهردار یزد به اتفاق مشایخی مدیر منطقه چهار و ابوترابی نماینده شورا اسلامی شهر در منطقه، با حضور در مسجد صاحب الزمان خیرآباد به بررسی خواسته ها و مشکلات اهالی منطقه پرداختند.