• Wed, 20 Feb 2019
  • find-prayer-time
  • weather-condition

تـجلیل از خـادمان مـردم در شهرداریها همزمان با چهاردهم تیرماه

تـجلیل از خـادمان مـردم در شهرداریها همزمان با چهاردهم تیرماه

از همکاران شاغل در شهرداری منطقه دو با حضور  کشفی مدیر منطقه دو تجلیل به عمل آمد.

 به گزارش اکرم میری مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه و به نقل از عباس ادهمی نیا رئیس امور اداری منطقه ، با حضور کشفی و با اهداء گل و پخش شیرینی از همکاران خدوم و زحمتکش شهرداری منطقه  دو در دوایر مختلف شهرداری تجلیل به عمل آمد.

مدیر منطقه دو در این دیدارضمن خسته نباشید و خدا قوت به همکاران تکریم ارباب رجوع و تسریع در امورات آنها را یاد آور شد.

شایان ذکر است منطقه دو شهرداری واقع در ابتدای بلوار بسیج با 80  نفر پرسنل امور اداری ، خدماتی و عمرانی، پاسخگوی مراجعه کنندگان است.

 

summary-address :